Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostępność - wchodzę w to!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostępność - wchodzę w to!

Dostępność - wchodzę w to!

Czy wiesz, że jeżeli jesteś osobą studiującą lub pracującą na UJ i masz potrzeby, które wynikają z Twojej neuroróżnorodności, niepełnosprawności bądź innej trudnej sytuacji,

możesz zgłosić się do Centrum Dostępności po dostosowanie formy zajęć i egzaminów, wsparcie asystenta dydaktycznego oraz szkolenia z aplikacji czy oprogramowań ułatwiających naukę i pracę? Przyjdź do nas po dostępność, czyli pełny udział w życiu akademickim i zawodowym!

Czym jest dla nas dostępność?

 • to szacunek i godność, 
 • to odpowiedzialność społeczna, 
 • to empatia, otwartość, wrażliwość, 
 • to elastyczność działań i decyzji, 
 • to uniwersalne rozwiązania.

Chcę i mogę!

 • decydować samodzielnie, 
 • nie natrafiać na bariery, 
 • osiągać cele bez dodatkowego wysiłku, czyli na równi z innymi

Nie ma dostępności! 

 • sytuacja zależności, 
 • rozwiązania osiągalne "na prośbę", 
 • wyręczanie, 
 • odbieranie sprawczości.

Rysunek przedstawia hasła - Dostępność. Ramka - Czym jest dostępność? To szacunek i godność, to odpowiedzialność społeczna, to empatia, otwartość, wrażliwość, to elastyczność działań i decyzji, to uniwersalne rozwiązania. Kolejna ramka - Chcę i mogę! Decydować samodzielnie, nie natrafiać na bariery, osiągać cele bez dodatkowego wysiłku, czyli na równi z innymi. Kolejna ramka - Nie ma dostępności! Sytuacja zależności, rozwiązania osiągalne "na prośbę", wyręczanie, odbieranie sprawczości. Pomiędzy ramkami z tekstem widać kilka ludzików, jeden z nich jest na wózku i zmierza w kierunku zabytkowego budynku. W tle ikonki z symbolem dostępności - ludzikiem z rozłożonymi ramionami.

Wspieramy osoby:

 • z trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego,  
 • w spektrum autyzmu,  
 • z ADHD/z ADD
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją, dysgrafią, dysortografią),  
 • z chorobami przewlekłymi,  
 • z niepełnosprawnością ruchową,  
 • z niepełnosprawnością wzrokową,  
 • słabosłyszące, G/głuche,  
 • z czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach lub do pracy (np. z powodu choroby, wypadku). 

Możliwe wsparcie to m.in.:

 • konsultacje bieżącej sytuacji akademickiej
 • racjonalne usprawnienia kursów i egzaminów (np. wydłużenie czasu trwania egzaminów, rozłożenie sesji w czasie, zwiększenie limitu nieobecności, wypożyczenie komputerów na egzamin) 
 • zapewnienie asystenta dydaktycznego 
 • szkolenia z aplikacji i oprogramowania wspierającego naukę i pracę 
 • dostosowanie materiałów dydaktycznych 
 • usługa tłumaczenia w polskim języku migowym 
 • stypendium dla osoby z niepełnosprawnością (w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

Przeczytaj więcej:

Dla studentów:

O dostępności: 

Baza wiedzy: