Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ireneusz Białek

Pracownicy Centrum Dostępności UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O dyrektorze Centrum Dostępności

mgr Ireneusz Białek

Fotografia Ireneusza Białka

Dyrektor Centrum Dostępności Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UJ. Od ponad dwóch dekad działa na rzecz dostępu osób z niepełnosprawnościami i osób z różnorodnymi potrzebami do wykształcenia uniwersyteckiego. Pierwsze programy wsparcia edukacyjnego wypracowywał z Willym Aastrupem - twórcą i dyrektorem Centrum Wsparcia i Doradztwa na Uniwersytecie w Aarhus.

Odbył wiele wizyt studyjnych m. in. w University of Cambridge, Bangor University, University of Iceland, University of Turku, Aarhus University.   

Delegat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na konferencje międzynarodowe poruszające sprawy społeczne, reprezentował Polskę w Rydze, Paryżu i Wiedniu. Zasiadał w Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. 

Od 2016 członek Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Logo Ashoka

Od 2017 r.  Ashoka Fellow – członek międzynarodowej sieci innowatorów społecznych - wyróżnienie w uznaniu współpracy z firmami międzynarodowymi na rzecz tworzenia dostępnych miejsc pracy i rozwijania kultury różnorodności.

W latach 2018-2019 ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przy tworzeniu modeli dostępności uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w konkursie „Uczelnia dostępna”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od sierpnia 2020 członek Rady Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. odpowiedzialnego wsparcia i zrównoważonego rozwoju.

Od 1 marca 2023 dyrektor Centrum Dostępności Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Za swoje sukcesy w pracy otrzymał wielokrotnie nagrody JM Rektora UJ. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał mu Złoty Krzyż Zasługi za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej.