Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój

Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój

Publikacja szczegółowo omawia siedem zasad wsparcia edukacyjnego oraz ilustruje każdą zasadę odpowiednimi studiami przypadku.

Przewodnik po zasadach wsparcia edukacyjnego umożliwia innym uczelniom zapoznanie się z doświadczeniami Uniwersytetu Jagiellońskiego we wdrażaniu racjonalnych adaptacji.

Publikacja ta jest istotnym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych edukacją włączającą, zwłaszcza wdrażaną w szkolnictwie wyższym w zgodzie z przepisami prawa oraz zapisami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo to w szczególny sposób polecamy pracownikom jednostek specjalistycznych takich jak biura ds. osób niepełnosprawnych, ale także działom nauczania i nauczycielom akademickim, których współpraca jest niezbędna dla prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego osób z niepełnosprawnościami.

Publikacja Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

okładka publikacji Odpowiedzialne wsparcie

Pliki do pobrania
pdf
Odpowiedzialne wsparcie (PDF)
docx
Odpowiedzialne wsparcie (DOCX)