Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adaptacja materiałów dydaktycznych

Adaptacja materiałów dydaktycznych

Studentów i studentki UJ ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępu do materiałów dydaktycznych zapraszamy do korzystania ze zbiorów biblioteki ABC oraz programu ‘Hamlet’. Oferta skierowana jest do osób, których szczególne potrzeby sprawiają, że korzystanie ze zasobów klasycznych bibliotek jest utrudnione lub uniemożliwione w standardowej formie.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa

Aby otrzymać dostęp do ABC należy: 

 1. skontaktować się ze specjalistką ds. dostępności procesu kształcenia 
 2. przedstawić aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodem O lub R 
 3. zarejestrować się na stronie www.abc.uw.edu.pl 
 4. informacja o zweryfikowaniu konta przez pracownika CD zostanie przekazana drogą mailową 
 5. korzystać z zasobów biblioteki! 

Biblioteka zawiera kilkanaście tysięcy pozycji z różnych dziedzin wiedzy zaadaptowanych do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Udostępnione książki są do pobrania online głównie w formie tekstowej. Bezpłatne korzystanie z Akademickiej Biblioteki Cyfrowej jest możliwe w ramach umowy podpisanej między Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem Warszawskim.   

Biblioteka jest rezultatem projektu „Edukacja, niepełnosprawność, informacja, technologia – likwidowanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji". W pracach nad tworzeniem biblioteki brali udział informatycy CD UJ. Obecnie Uniwersytet Jagielloński corocznie opłaca utrzymywanie jej zasobów tak, aby studenci stale mieli dostęp do opublikowanych tam materiałów dydaktycznych. 

Program "Hamlet"

Aby skorzystać z programu należy: 

 1. opisać specjalistce ds. dostępności procesu kształcenia j swoje potrzeby w zakresie adaptacji materiałów 
 2. przedstawić dokumentację, np. opinię o dysleksji, zaświadczenie od lekarza, orzeczenie o niepełnosprawności) 
 3. zapoznać się z regulaminem programu i podpisać wniosek o przystąpieniu do niego na dany rok akademicki 
 4. dostarczać do koordynatorki programu materiały wymagające adaptacji 

Miesięczny limit adaptacji wynosi: 

 • 1000 stron skanów lub 
 • 200 stron nieskomplikowanego tekstu (tzn. książek bez dużej liczby zdjęć, tabel, diagramów) lub 
 • 100 stron tekstu trudnego (tzn. podręczników do nauki języków obcych, skanów słabej jakości, książek z dużą liczbą przypisów, zdjęć wymagających opisu czy tabel),
 • 50 stron tekstu bardzo trudnego (tzn. materiałów, których adaptacja wymaga konsultacji ze specjalistą w danej dziedzinie, np. nauki ścisłe, filologie orientalne) oraz
 • 5 grafik wypukłych i 10 opisów grafik. Stopień trudności materiału określa koordynator zespołu ds. adaptacji materiałów dydaktycznych. 
Sytuacje niestandardowe będą rozpatrywane indywidualnie. 

Serdecznie zapraszamy! 

Pliki do pobrania
docx
Wniosek o przystąpienie do programu - oświadczenie
docx
Regulamin programu "Hamlet"