Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lektoraty

Lektoraty

Studenci z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu mogą starać się o dostosowanie obowiązkowego lektoratu z języka obcego do ich potrzeb.

Możliwe jest uczestnictwo w dwóch rodzajach lektoratu:  

  • z adaptacjami procesu studiowania: wtedy, gdy jest możliwy udział studenta z niepełnosprawnością w standardowej grupie z zastosowaniem dodatkowego wsparcia 
  • w grupie lektoratowej dedykowanej ze względu na stan zdrowia: gdy trudności zdrowotne studenta znacznie utrudniają bądź uniemożliwiają uczestnictwo w standardowej grupie mimo zastosowania dodatkowego wsparcia. 

Dokładne informacje o procedurze starania się o udział w każdej z powyższych grup znajduje się w prezentacji "Wnioski o lektorat języka obcego w formie zaadaptowanej"

Osoby chcące uczestniczyć w dedykowanej grupie lektoratowej zapraszamy do Centrum Dostępności w celu zgłoszenia się na zajęcia (terminy zapisu na zajęcia są tożsame z ogólnie przyjętymi terminami rejestracji na zajęcia językowe w UJ). 

Studenci zainteresowani nauką języka angielskiego będą proszeni przez lektorów o rozwiązanie testu językowego kwalifikującego na dany poziom znajomości języka. Liczebność uczestników zajęć z założenia jest niewielka, co umożliwia efektywną naukę. 

Zajęcia odbywają się w przygotowanej w tym celu pracowni multimedialnej CD UJ. 

W grupach dla osób niewidomych i słabowidzących wykorzystywane są materiały zaadaptowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami studentów. Przydatne w nauce języka materiały graficzne przygotowywane są w formie wypukłej lub z uwzględnieniem potrzeb osób słabowidzących. Studenci mogą korzystać także z tekstów w formie elektronicznej. 

Grupy lektoratowe dla studentów niesłyszących i słabosłyszących są prowadzone w sposób interaktywny, umożliwiający pisemną komunikację, m.in. dzięki tablicy interaktywnej oraz systemowi chat. 

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez profesjonalnie przygotowanych do swojej pracy lektorów Jagiellońskiego Centrum Językowego.