Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla pracowników

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasze media społecznościowe

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla pracowników

Dla pracowników

W duchu SOLIDARNOŚCI rozumianej jako uczestnictwo we wspólnocie Uniwersytetu traktowanej jako dobro wspólne, na rzecz którego silnie i trwale chce się działać, budowanie dobrych relacji z innymi członkami wspólnoty, okazywanie im wsparcia w samorealizacji i gotowość do pomocy, uszanowanie wszelkich różnic i odmienności, jakie zachodzą między ludźmi – jedność w wielości, szacunek dla każdej osoby ludzkiej, dla wartości i kultury innych, wyrażonej w Strategii Rozwoju do roku 2030, Uniwersytet Jagielloński podejmuje wysiłki na rzecz zapewnienia DOSTĘPNOŚCI dla pracowników ze szczególnymi/różnorodnymi potrzebami.

DOSTĘPNOŚĆ to dążenie do zapewnienia takich warunków środowiska fizycznego, przestrzeni cyfrowej oraz organizacji procesów i metod działania, aby niepełnosprawność i inne szczególne potrzeby nie stanowiły powodu wykluczenia kogokolwiek z nauki, pracy i innych dziedzin życia.
 
Osoby ze szczególnymi potrzebami to te, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. To np.:
 1. osoby z trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego; 
 2. osoby ze spektrum autyzmu; 
 3. osoby z dysleksją, dysgrafią, dysortografią; 
 4. osoby z ADHD/ADD; 
 5. osoby z chorobami przewlekłymi; 
 6. osoby z niepełnosprawnością ruchową; 
 7. osoby niewidome i słabowidzące; 
 8. osoby g/Głuche i słabosłyszące; 
 9. osoby starsze; 
 10. kobiety w ciąży; 
 11. osoby pełniące funkcje opiekuńcze (np. opiekujące się dziećmi i/lub osobami dorosłymi); 
 12. osoby niebinarne i transpłciowe (lub w procesie tranzycji); 
 13. obcokrajowcy – osoby, dla których język polski nie jest pierwszym językiem.
Zapewnienie możliwości pracy bez barier wszystkim osobom zatrudnionym na Uniwersytecie Jagiellońskim jest jednym z celów Polityki dostępności UJ wyrażonej w Zarządzeniu nr 20 z dnia 22 lutego 2023 r. oraz zadaniem Centrum Dostępności na mocy Zarządzenia nr 19 z 22 lutego 2023 roku.
 
W tym celu Koordynator ds. dostępności UJ, dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ, inicjuje i prowadzi prace panelu eksperckiego ds. dostępności środowiska pracy, do zadań którego należą w szczególności: 
 • doradztwo odpowiednim władzom Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie dostosowania środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami, 
 • opracowanie i opiniowanie propozycji programów wsparcia i indywidualnych rozwiązań dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami zatrudnionych na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
 • rozpatrywanie indywidualnych wniosków i postulatów wszystkich osób z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami.
Centrum Dostępności UJ zaprasza i zachęca wszystkich pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego ze szczególnymi potrzebami do dialogu na temat rozwoju oferty wsparcia. Wierzymy, że model partycypacyjny, utrzymany w podejściu „nic o nas bez nas” będzie najlepszą drogą do efektywnych działań.
 
W odpowiedzi na indywidualne potrzeby oferujemy szkolenia w zakresie wykorzystania technologii asystujących, oprogramowania i aplikacji wspierających proces uczenia się i pracę.
Zapraszamy do kontaktu z Centrum Dostępności UJ cd@uj.edu.pl. Po wcześniejszym umówieniu możliwe jest spotkanie osobiste w budynku Collegium Paderevianum II.
 
Zachęcamy do zapoznania się z możliwością stworzenia Indywidualnego Planu Ewakuacji.