Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konsultacje studenckie

Konsultacje studenckie

Każdy student, studentka, doktorant, doktorantka, słuchacz, słuchaczka studiów podyplomowych UJ, może umówić się na konsultację w Centrum Dostępności UJ, gdy czuje, że sytuacja zdrowotna lub psychofizyczna, w jakiej się znajduje wpływa na studiowanie.

W celu umówienia się na konsultację w CD należy wypełnić:

Po wypełnieniu formularza należy oczekiwać na kontakt ze strony CD UJ. Konsultacja może odbyć się w formie zdalnej, bądź stacjonarnej.

Jak wygląda konsultacja?

1 etap: omówienie sytuacji

Specjalistka ds. dostępności procesu kształcenia poprosi Cię o opisanie Twojej sytuacji akademickiej i zdrowotnej. To dobry czas, by powiedzieć o swoich trudnościach na uczelni. Konsultacje odbywają się bez udziału osób trzecich, zapewniona jest poufność w zakresie informacji o stanie zdrowia, które będziesz chciał/a przekazać. Dostarczona przez Ciebie dokumentacja medyczna nie będzie przekazywana poza CD.

2 etap: dobór rozwiązań 

W zależności od sytuacji mogą to być np. racjonalne usprawnienia procesu studiowania, przydzielenie asystenta dydaktycznego lub urlop dziekański. 

Jeśli masz pomysły, jakie rozwiązania sprawdzą się w Twojej sytuacji (np. korzystałaś/korzystałeś z podobnych w szkole średniej) możesz o nich opowiedzieć. Jeżeli nie wiesz jeszcze, co w Twojej sytuacji mogłoby być przydatne, specjalistka ds. dostępności procesu kształcenia pomoże Ci znaleźć odpowiednie usprawnienia Twojego toku studiów.

Wszystkie sprawy rozpatrywane są indywidualnie. Rozwiązania dobierane są do realnych zgłaszanych potrzeb potwierdzonych dokumentacją specjalistyczną (np. orzeczeniem o niepełnosprawności, zaświadczeniem lekarskim, opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej). Celem zastosowanego rozwiązania jest wyrównanie szans edukacyjnych i dostosowanie procesu kształcenia. Żadne rozwiązania nie mogą wiązać się z obniżeniem kryteriów merytorycznych.

3 etap: procedura formalna

Specjalistka ds. dostępności procesu kształcenia wyjaśni Ci, co musisz zrobić, by zawnioskować o konkretne rozwiązania. Wszystkie sprawy obecnie można procedować w wersji elektronicznej - możesz w tym celu skorzystać z własnego sprzętu lub z komputera CD po zalogowaniu się na swoje konto w domenie student.uj.edu.pl

Każdy złożony przez Ciebie wniosek musi być poprzedzony konsultacją. W sytuacjach niestandardowych lub bardziej złożonych specjalist(k)a ds. dostępności procesu kształcenia może poprosić Cię o wzięcie udziału w dwóch lub więcej konsultacjach i/lub o dostarczenie dodatkowej dokumentacji opisującej konsekwencje Twojej sytuacji zdrowotnej.

Czym zajmuje się specjalistka ds. dostępności procesu kształcenia?

Specjalistki pracujące w CD to osoby, których rolą jest wsparcie Cię w procesie uzyskania dostosowania procesu dydaktycznego. Podczas spotkania stacjonarnego lub poprzez aplikację MS Teams – zawsze w warunkach zapewniających dyskrecję – możesz ze specjalistką porozmawiać o swoich trudnościach zdrowotnych, sytuacji na uczelni, obawach związanych z realizacją obowiązków studenckich. Specjalistka ds. dostępności procesu kształcenia w razie potrzeby poprosi Cię, byś opisał/a szerzej, w jaki sposób doświadczane przez Ciebie objawy wpływają na funkcjonowanie na zajęciach i egzaminach. Może dopytać także o specyfikę poszczególnych przedmiotów, kryteria zaliczenia, efekty uczenia się. 

Mając komplet informacji specjalistka jest w stanie doradzić rozwiązania, które uwzględnią Twoje różnorodne potrzeby, a zarazem pozwolą na realizację programu studiów. Każda specjalistka CD posiada kompetencje psychologiczne i pedagogiczne, wiedzę w zakresie szczególnych potrzeb i niepełnosprawności, a także orientuje się w regulacjach prawnych obowiązujących na UJ. W razie potrzeby może zasięgnąć dodatkowych informacji bezpośrednio w Twoim instytucie, u władz wydziału lub podjąć współpracę z osobami prowadzącymi zajęcia na Twoim kierunku.