Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostępność w zamówieniach publicznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dostępność w zamówieniach publicznych

Dostępność w zamówieniach publicznych

Uniwersytet Jagielloński, jako podmiot publiczny, zobligowany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień. (art. 4.1 Ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

Obowiązek ten nie znika w przypadku powierzania zadań podmiotom zewnętrznym.  

„W przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot publiczny jest zobowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art.6.” (art.4.3)  

Centrum Dostępności UJ służy pomocą w zakresie opisu przedmiotu zamówienia pod kątem dostępności. Każda jednostka, która planuje uruchomienie postępowania o zamówienie publiczne i zastanawia się, czy i w jaki sposób stworzyć odpowiednie zapisy warunków udziału w postępowaniu, może się zgłosić do Centrum w celu ich konsultacji.