Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O budynku Collegium Paderevianum II

Kontakt

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O budynku Collegium Paderevianum II

O budynku Collegium Paderevianum II

Informacja o dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek Collegium Paderevianum II, przy al. Mickiewicza 9A usytuowany jest na rogu al. Mickiewicza i ulicy Krupniczej. Zarówno od strony al. Mickiewicza, jak i od ul. Krupniczej otoczony jest chodnikiem z płyt betonowych.

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

 1. wejście główne – usytuowane narożnie względem al. Mickiewicza i ul. Krupniczej
 2. boczne wejście z podcienia od strony ul. Krupniczej, jednoskrzydłowe drzwi dostępne po pokonaniu trzech stopni
 3. boczne wejście od strony dziedzińca wewnętrznego, od strony budynku Paderevianum, al. Mickiewicza 9B

Wejście główne:

znajduje się na rogu budynku, prowadzi do niego podejście/podjazd o niewielkim stopniu nachylenia. Po obu stronach podjazdu są trzystopniowe schody. Wejście to drzwi przesuwne otwierane automatycznie. Po dwóch stronach wejścia zlokalizowane są windy, na wprost schody, na prawo, między windą a schodami – portiernia. Na wprost od wejścia głównego, nieco za schodami znajduje się wyjście na dziedziniec, stwarzające jednocześnie możliwość przejścia do budynku Paderevianum, al. Mickiewicza 9B. Po dwóch stronach kontrastowego pasa wyznaczającego trasę do wyjścia na dziedziniec, tuż za schodami, znajdują się niewielkie kamienne klomby.

zdjęcie wejścia głównego do budynku

Windy:

W holu znajdują się dwie windy z komunikatami głosowymi, wyposażone w przyciski w brajlu. Winda po prawej stronie od wejścia głównego obsługuje piętra od minus 2 (piwnica) do 4. Winda po lewej stronie od 0 do 4.

winda na czwartym piętrze

Piętra:

Budynek liczy 5 kondygnacji naziemnych plus dwa poziomy podziemne:

Poziom minus 2

– piwnica, magazyn – dostępne tylko dla personelu.

Poziom minus 1

– parking podziemny, wjazd od strony ul. Krupniczej, pomiędzy Collegium Paderevianum II a Auditorium Maximum. Przy szlabanie po lewej stronie umiejscowiony jest przycisk przywołania portiera.

Poziom 0

W lewym skrzydle budynku po lewej stronie korytarza znajduje się ciąg okien wychodzących na podcienia i al. Mickiewicza, po prawej stronie zlokalizowane są kolejno:

 • pierwsze drzwi nieoznaczone,
 • drugie – toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • następnie mijamy wnękę, w której zlokalizowane są toalety: męska i damska,
 • pokój nr 1 to biuro Samorządu Studentów,
 • sale 2 i 3 to sale konferencyjne.

Przez długość korytarza przechodzi ciąg filarów, zlokalizowanych bliżej prawej strony. Pod ścianą pomiędzy drzwiami znajdują się krzesła. Lewe skrzydło zakończone jest drzwiami do wyjścia ewakuacyjnego.

Na prawo od wejścia głównego, w korytarzu za portiernią znajdują się pomieszczenia służbowe.

poziom zero - hall

Wyższe piętra:

Na każde piętro możemy dostać się schodami lub windami.

Centralna część każdego z wyższych pięter zbudowana jest w taki sam sposób: to hol z przeszkloną ścianą wychodzącą na róg al. Mickiewicza i ul. Krupniczej, dwiema windami po lewej i prawej stronie przeszklenia, schodami naprzeciwko wind i toaletami znajdującymi się we wnękach za windami.

Na każdym piętrze, z holu można przejść do dwóch skrzydeł w postaci korytarzy odchodzących na lewo i na prawo od centrum. Na potrzeby opisu określenia lewej i prawej strony będą orientowane względem wind.

Na każdym piętrze, przy drzwiach na ścianie dostępna jest tabliczka z numerem i informacją o pokoju w brajlu.
Informacje te można również odczytać, wykorzystując znaczniki NFC umieszczone po lewej stronie każdej tabliczki.

Numeracja pomieszczeń, zarówno po prawej, jak i lewej stronie każdego korytarza zaczyna się od mniejszej liczby i kolejne następują po sobie rosnąco w głąb korytarza.

Poziom 1

Idąc w stronę lewego skrzydła od windy, po prawej stronie mijamy rząd krzeseł, po lewej stronie mamy wnękę z toaletami (pierwsze drzwi to pomieszczenie służbowe, następne - toaleta męska).

Idąc dalej, po prawej stronie mijamy drzwi pomieszczenia służbowego, na wprost za przeszklonymi drzwiami zaczyna się korytarz z kontrastowym pasem wzdłuż ściany z drzwiami w ciemnym kolorze po obydwu stronach. Znajdują się tu sale od 101 do 116.

Instytut Filologii Angielskiej mieści się w salach od 101 do 107 oraz od 112 do 116. Sale od 108 do 111 to pomieszczenia Katedry Przekładoznawstwa. Lewe skrzydło zakończone jest drzwiami do wyjścia ewakuacyjnego. Po lewej stronie za drzwiami do klatki schodowej mieści się sala 107.

Idąc w stronę prawego skrzydła od windy po prawej stronie mijamy wnękę, w której znajdują się toalety – pierwsze drzwi to toaleta dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, drugie drzwi to toaleta damska. Po lewej stronie znajdują się drzwi pomieszczenia dla personelu. Na wprost za przeszklonymi drzwiami zaczyna się korytarz z kontrastowym pasem wzdłuż ściany z drzwiami w ciemnym kolorze po obydwu stronach. Mamy tu pokoje od 117 do 130 zajmowane przez Instytut Filologii Angielskiej. Pokój 127 (pierwsze drzwi po lewej stronie) to sekretariat, z niego przejść można do pokoju 128 to gabinet wicedyrektora ds. studenckich. Wracając na korytarz, mijamy kolejne drzwi 129 - to sekretariat dyrektora IFA.

Idąc dalej korytarzem, w trzech czwartych jego długości w zagłębieniu po lewej stronie napotykamy drzwi przeciwpożarowe, prowadzące na klatkę ewakuacyjną.

Na końcu korytarza znajduje się pomieszczenie socjalne dla pracowników.

Układ korytarza i wyjść ewakuacyjnych oraz lokalizacja toalet na każdym piętrze jest taka sama, powtarzalna.

Korytarz na pierwszym piętrze

Poziom 2

Zajmowany jest przez Instytut Filologii Germańskiej i Filologii Romańskiej.

Sale od 201 do 205 oraz od 207 do 214 w lewym skrzydle należą do Instytutu Filologii Germańskiej. Pokój 208 (pierwsze drzwi po prawej stronie) to sekretariat Instytutu Filologii Germańskiej, 211 – Gabinet Wicedyrektora Instytutu Filologii Germańskiej ds. studenckich, 210 – sekretariat Dyrektora Filologii Germańskiej. Pokój 207 znajduje się po lewej stronie za drzwiami przeciwpożarowymi na końcu korytarza. W lewym skrzydle drugiego piętra mieści się też jedno pomieszczenie Filologii Romańskiej, to pokój 206 – usytuowany na końcu korytarza po lewej stronie, tuż przed wyjściem ewakuacyjnym.

W drodze do prawego skrzydła po lewej stronie przed wejściem do korytarza mijamy stolik i krzesła.

W prawym skrzydle w pomieszczeniach od 215 do 230 znajduje się Instytut Filologii Romańskiej.

Sala 215 (pierwsze drzwi po prawej stronie) to sala seminaryjna.

Naprzeciw niej w pomieszczeniu 225 znajduje się sekretariat, kolejne drzwi to 227 sekretariat Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej, z tego pokoju przejść można do 226 – gabinetu Wicedyrektora ds. studenckich oraz do 228 - gabinetu Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej.

korytarz na poziomie drugim, po lewej drzwi do sekretariatu Instytutu Filologii Romańskiej

Poziom 3

Również zajmowany jest przez Instytut Filologii Germańskiej i Instytut Filologii Romańskiej.

Rząd krzeseł usytuowany jest tu w holu pomiędzy windami.

Instytut Filologii Germańskiej zajmuje lewe skrzydło – pokoje od 301 do 316 (z pokojem 307 umiejscowionym po lewej stronie za drzwiami przeciwpożarowymi na końcu korytarza).

W drodze do prawego skrzydła po prawej stronie mijamy Lectorium – stolik, krzesła i mały regał z książkami. Po przeciwnej stronie, przed wejściem do toalet, przy dużym oknie z widokiem na ulicę Krupniczą również usytuowane są trzy krzesłach pod ścianą.

Prawe skrzydło to korytarz z pokojami od 317 do 334. Pokój 317 (pierwsze drzwi po prawej stronie) to sekretariat ds. pomocy materialnej. 318 do 334 należą do Instytutu Filologii Romańskiej.

Mała biblioteczka na poziomie trzecim

Poziom 4

Pomiędzy windami, nieco bliżej tej lewej, w przestrzeni, gdzie znajdują się krzesła i stolik, na stojaku pod ścianą dostępny jest mały dotykowy plan informacyjny piętra z opisami w brajlu.Natomiast kiedy po wyjściu z prawej windy, kierujemy się w stronę prawego skrzydła, na ścianie po prawej stronie za windą mijamy duży dotykowy plan piętra z opisami i legendą w brajlu. 

Lewe skrzydło to pokoje od 402 do 408.

402 i 406 (pierwsze drzwi za przejściem do korytarza, naprzeciw siebie) zajmowane przez Centrum Dostępności UJ. Pozostałe przez Katedrę Przekładoznawstwa, pokój 408 ostatnie drzwi w korytarzu po prawej stronie to sekretariat Instytutu Przekładoznawstwa.

W drodze do prawego skrzydła, przed drzwiami do korytarza mijamy po lewej stronie rząd kilku krzeseł, po prawej analogicznie, jak w przypadku niższych pięter, mamy trzy krzesła ułożone prostopadle do dużego okna z widokiem na ul. Krupniczą, wnękę - a w niej: toaletę dostosowaną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, następnie toaletę damską.

Prawe skrzydło to pokoje od 409 do 421 zajmowane przez Centrum Dostępności UJ.

 • 410 pierwsze drzwi po prawej stronie korytarza to punkt kontaktowy dla studentów oraz sekretariat Kierownika Centrum Dostępności UJ.
 • następnie – 411 to sala multimedialna,
 • kolejne drzwi po prawej stronie – 412 – to sala szkoleniowa.

Po przeciwnej stronie korytarza w pokojach od 416 do 418 odbywają się indywidualne spotkania studentów z doradczyniami edukacyjnymi.

wejście do CD UJ

Układ pomieszczeń w Collegium Paderevianum (Podsumowanie)

Centrum Dostępności UJ

 • 402 i 406 (IV piętro)
 • 409-421 (IV piętro)

Samorząd Studencki

 • 1 (parter)

Sale konferencyjne

 • 2 i 3 (parter)

Filologia Angielska

 • 101 do 107 (I piętro)
 • Od 112 do 130 (I piętro)

Filologia Germańska

 • Od 201 do 205 (II piętro)
 • Od 207 do 214 (II piętro)
 • Od 301 do 316 (III piętro)

Filologia Romańska

 • 206 (II piętro)
 • 216 do 230 (II piętro)
 • 318 do 334 (III piętro)

Katedra Przekładoznawstwa:

 • 108 do 111 (I piętro)
 • 403 do 405 (IV piętro)
 • 407 i 408 (IV piętro)

Toalety (Podsumowanie)

Na parterze toalety znajdują się w lewym skrzydle budynku, drugie drzwi po prawej stronie korytarza to toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dalej we wnęce dwoje drzwi do toalet: męskiej po lewej stronie i damskiej po prawej.

Od piętra 1 wzwyż toalety zlokalizowane są w tych samych miejscach. Za windą, przed wejściem do lewego skrzydła we wnęce znajduje się toaleta męska (drugie drzwi). Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz toaleta damska znajdują się we wnęce po prawej stronie, przed wejściem do korytarza w prawym skrzydle.

tabliczka zamieszczona przy toalecie, widoczny napis drukowany i w brajlu: Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Miejsca parkingowe

W otoczeniu budynku wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami - jedno znajduje się na chodniku wzdłuż ul. Krupniczej, blisko wjazdu na parking podziemny. Dwa dostępne są na terenie parkingu podziemnego (wjazd z zewnątrz: od strony ul. Krupniczej, pomiędzy Collegium Paderevianum II a Auditorium Maximum. Wejście z wnętrza budynku: po wyjściu z windy na poziomie minus 1, należy kierować się do pierwszych drzwi po lewej stronie).

Aby dotrzeć na miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, po zjeździe na poziom parkingu minus 1, należy, zgodnie ze wskazanym kierunkiem ruchu skręcić najpierw w prawo, następnie dwa razy lekko w lewo. Miejsca parkingowe znajdują się przy ścianie prostopadłej do wjazdu, po prawej stronie. Usytuowane są na dwóch końcach ściany.

Z obydwu miejsc w łatwy sposób możemy dostać się do windy – kierujemy się w prawo, wzdłuż pasa dla samochodów, za ścianą oddzielającą miejsca parkingowe po prawej stronie mamy drzwi, po przejściu przez nie, również po prawej stronie drzwi do windy i panel przywołujący windę.

Najbliższe przystanki

 • AGH/UR (200 – 350 metrów) – linie autobusowe: 144, 164, 169, 173, 179, 194, 301, 304, 307, 310, 469, 503.
 • Muzeum Narodowe (ok. 350 metrów) – linie autobusowe: 102, 124, 144, 152, 164, 169, 173, 179, 194, 301, 304, 307, 310, 424, 469, 502, 503.
 • Teatr Bagatela (ok. 700 metrów) – linie autobusowe: 124, 152, 424, 502; linie tramwajowe: 2, 4, 8, 13, 14, 18, 20, 24, 64.

Ewakuacja

Ewakuacja obiektu przebiega drogami ewakuacyjnymi w kierunku klatek schodowych wydzielonych pożarowo i oddymianych, znajdujących się na końcach skrzydeł budynku. Na najwyższej kondygnacji są fotele do ewakuacji osób z niepełnosprawnością ruchową. W razie potrzeby zostaną one obsłużone przez wyznaczone i przeszkolone osoby funkcyjne (ubrane w odblaskowe kamizelki). Punkt zbiórki znajduje się na dziedzińcu kompleksu budynków Paderevianum.  

Budynek Collegium Paderevianum II jest miejscem przyjaznym dla psów asystujących. Na terenie budynku istnieje możliwość komunikacji w polskim języku migowym po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Opracowała Justyna Wasłowicz-Marczak, pracowniczka Centrum Dostępności UJ. Wszelkie uwagi mile widziane. Prosimy o ich zgłaszanie na adres justyna.waslowicz-marczak@uj.edu.pl