Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta szkoleniowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta szkoleniowa

Oferta szkoleniowa

Centrum Dostępności UJ to miejsce, które wspiera osoby z różnorodnymi potrzebami, zbiera wiedzę, jak to należy robić oraz chętnie się nią dzieli. Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno osoby prowadzące zajęcia, jak i wykonujące inne zadania w przestrzeni uczelni do utrzymywania z nami kontaktu, zgłaszania potrzeb oraz uczestniczenia w przygotowanych przez nas wydarzeniach.

Zapraszamy też do kontaktu osoby chcące indywidualnie porozmawiać ze specjalistami z Centrum Dostępności.  

Osoby zainteresowane ofertą szkoleń proszone są o kontakt z trenerką: malgorzata.perdeus-bialek@uj.edu.pl 

Szkolenia dla osób prowadzących zajęcia

Prowadzimy szkolenia w ramach codziennej aktywności oraz realizowanych przez nas oraz przez inne jednostki projektów. Zajęcia te dotyczą tematów ogólnych, takich jak budowanie świadomości niepełnosprawności, nieopresyjnego języka oraz innych zasad budującego porozumienie kontaktu, jak i specyficznych tematów dotyczących trudności w funkcjonowaniu w niedostosowanej przestrzeni osób z różnymi potrzebami.  

Zapraszamy osoby prowadzące zajęcia na szkolenia i spotkania indywidualne dotyczące między innymi: 

 • Świadomości niepełnosprawności, umiejętności w zakresie bezpośredniego kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami oraz rozwiązań obowiązujących w tym zakresie w Uniwersytecie Jagiellońskim,  
 • Pracy i prowadzenia zajęć z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (np. wzrokowej, słuchowej, zaburzeń psychicznych, ze spektrum autyzmu) 
 • Adaptowania materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową,  
 • Wykorzystywania aplikacji komputerowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
 • Narzędzi i rozwiązań wspierających osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
 • Dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, 
 • Ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w odpowiedzi na potrzeby grupy pracowników, którzy chcą się zapoznać z określonym tematem. Termin i forma szkolenia (stacjonarne, zdalne) zostaną dopasowane do możliwości i oczekiwań uczestników.  

Szkolenia dla osób niebędących nauczycielami akademickimi

Od wielu lat zajmujemy się tworzeniem środowiska pracy i doskonaleniem naszej oferty z uwzględnieniem oczekiwań osób z różnorodnymi potrzebami. Zapraszamy na szkolenia i konsultacje, które pomogą na co dzień odpowiadać na nowe wyzwania wynikające ze zmiany obowiązującego prawa, które nakłada nowe obowiązki.  

Zapraszamy na szkolenia obejmujące następującą tematykę: 

 • Świadomość niepełnosprawności, umiejętność w zakresie bezpośredniego kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami oraz rozwiązań obowiązujących w tym zakresie w Uniwersytecie Jagiellońskim,  
 • Praca i prowadzenie zajęć z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (np. wzrokowej, słuchowej, zaburzeń psychicznych, ze spektrum autyzmu) 
 • Nieopresyjny język niepełnoprawności budujący zrozumienie,  
 • Savoir vivre niepełnosprawności,  
 • Organizowanie dostępnych wydarzeń 
 • Obsługa osób z niepełnosprawnościami - praktyczne wskazówki dotyczące dostępności sekretariatów i dziekanatów  
 • Tworzenie dostępnych mediów społecznościowych 
 • Przygotowanie materiałów wideo uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami,  
 • Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami,  
 • Tworzenie dostępnych tekstów i prezentacji. 

Szkolenia odbywają się w porozumieniu z uczestnikami – stacjonarnie w sali warsztatowej CD UJ lub zdalnie w aplikacji Teams. Zapraszamy do kontaktu z nami. 

Szkolenia e-learningowe na uniwersyteckich platformach Moodle

Zapraszamy do zapoznawania się z materiałami umieszczonymi na platformie Krakus. W ramach projektu "Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój" oferujemy kursy e-learningowe dla pracowników uczelni: kurs „Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami” oraz kurs „Świadomość niepełnosprawności”. 

Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w szkoleniu! 

Szkolenie e-learningowe składa się z dwóch bloków tematycznych:  

Kurs „Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami”  

Udział w kursie pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę na temat sposobów reagowania i asystowania osobom z niepełnosprawnościami w sytuacji zagrożenia pożarem wśród członków społeczności UJ oraz sprawi, że zwiększy się ich poczucie bezpieczeństwa. Kurs przedstawia wzorcowe przykłady i wskazówki, pomocne w trakcie ewakuacji, a także wskazuje już obecne rozwiązania funkcjonujące na uczelni. Kurs odbywa się na platformie Moodle i zapoznanie się z nim zajmuje około 30 minut.  

Kurs „Świadomość niepełnosprawności”  

Udział w kursie pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy, w jaki sposób kształtować środowisko akademickie, aby było ono dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy dowiedzą się, jak włączać, a nie wykluczać, osoby ze szczególnymi potrzebami w nurt życia akademickiego i społecznego. Niezmiernie ważne na uczelni jest to, aby tworzone procesy kształcenia i procedury akademickie uwzględniały potrzeby osób z niepełnosprawnościami i pozwoliły im realizować się na studiach lub w badaniach naukowych na równych zasadach z innymi. Uczestnicy kursu dowiedzą się także, jak w swoich środowiskach mogą wspierać osoby ze szczególnymi potrzebami oraz gdzie uzyskać informacje na nurtujące ich pytania. Kurs odbywa się na platformie Moodle i zapoznanie się z nim zajmuje około 30 minut. 

Szczegóły o kursach e-learningowych na stronie projektu.