Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Racjonalne usprawnienia procesu studiowania

Jeśli chcesz się umówić na spotkanie w sprawie swoich studiów, wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Wnioski o racjonalne usprawnienia procesu studiowania
Biorąc pod uwagę obecny czas trwania roku akademickiego osobom studiującym, zainteresowanym ubieganiem się o przyznanie racjonalnych usprawnień, uprzejmie przypominamy o obowiązujących terminach:
Zgodnie z § 5, pkt. 3 Zarządzenia nr 13 Rektora UJ: "Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CD UJ, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3, nie później niż na miesiąc przed planowanym terminem skorzystania z racjonalnych usprawnień.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku po tym terminie, jeżeli ze względu na rodzaj racjonalnych usprawnień możliwe jest ich stosowanie pomimo upływu terminu".
Prosimy, aby pamiętać, że procedura wnioskowania o racjonalne usprawnienia jest kilkuetapowa i obejmuje:

  • przygotowanie opinii specjalisty ds. dostępności procesu kształcenia do wniosku osoby studiującej (wraz z kompletem dokumentacji specjalistycznej),
  • podjęcie decyzji przez właściwego dziekana ds. dydaktycznych,
  • przygotowanie strategii edukacyjnych do wykładowców (w przypadku uzyskanej zgody na adaptacje) oraz ich wysłanie przez sekretariaty studiów,
  • ustalenie przez osoby studiujące z wykładowcami szczegółów związanych z realizacją racjonalnych usprawnień.

Pełny opis procedury.