Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O koordynatorze ds. dostępności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O koordynatorze ds. dostępności

O koordynatorze ds. dostępności

Koordynatorem ds. dostępności Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ. Koordynator współpracuje ściśle z Centrum Dostępności UJ w zakresie realizacji polityki dostępności UJ zapisanej w Zarządzeniu nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 lutego 2023 r.

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności: 

 1.  podejmowanie działań o charakterze systemowym prowadzących do zwiększania dostępności UJ dla osób ze szczególnymi potrzebami; 
 2. przyjmowanie informacji, wniosków i żądań osób indywidualnych w związku z regulacjami zawartymi w UZD; 
 3. koordynowanie procesu opracowania standardów dostępności na Uniwersytecie Jagiellońskim; 
 4. współdziałanie z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi UJ, w tym w szczególności z Centrum Promocji i Komunikacji UJ, Centrum Wsparcia Dydaktyki, Centrum Spraw Osobowych, Działem ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania, Działem Inwestycji Budowlanych, Działem Remontów, Działem Współpracy Międzynarodowej, Działem  Zamówień Publicznych, Studenckim Ośrodkiem Wsparcia i Adaptacji, Jagiellońskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, w celu wdrażania standardów dostępności Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
 5. raportowanie w zakresie zapewniania dostępności zgodnie z UDC we współpracy  z Centrum Dostępności UJ, Centrum Informatyki oraz jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi Kanclerzowi UJ, w tym w szczególności z Centrum Promocji  i Komunikacji UJ; 
 6. sprawowanie nadzoru nad działaniami Centrum Dostępności UJ oraz innych jednostek organizacyjnych UJ w zakresie wynikającym z UZD w celu prowadzenia spójnej  i długofalowej polityki dostępności na Uniwersytecie Jagiellońskim, z uwzględnieniem postanowień zawartych w Strategii rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku; 
 7. koordynowanie pracy paneli eksperckich do realizacji zadań wynikających ze standardów dostępności UJ oraz w celu realizacji wymogów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i krajowych ustaw w obszarze dostępności: 
  • a) panelu eksperckiego ds. dostępności architektonicznej, 
  • b) panelu eksperckiego ds. dostępności cyfrowej
  • c) panelu eksperckiego ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej
  • d) panelu eksperckiego ds. procesów kształcenia i prowadzenia badań naukowych,
  • e) panelu eksperckiego ds. dostępności środowiska pracy, 
  • f) panelu eksperckiego ds. odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju, 
 8. uwzględnianie rezultatów pracy paneli eksperckich poprzez wprowadzanie niezbędnych korekt, w szczególności w procedurach, programach, sylabusach  i umowach oraz wszędzie tam, gdzie dochodzi do dyskryminacji osób  z niepełnosprawnościami lub osób ze szczególnymi potrzebami albo gdzie w jakikolwiek sposób nieprzestrzegane jest powszechnie obowiązujące prawo dotyczące dostępności. 

(na podstawie Zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zasad realizacji polityki dostępności Uniwersytetu Jagiellońskiego wobec potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami)

Strona koordynatora ds. dostępności