Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Centrum

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Centrum

Centrum Dostępności UJ to jednostka, której celem jest tworzenie warunków do zapewnienia pełnej dostępności dla wszystkich studentów, pracowników i gości Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby środowisko fizyczne, cyfrowe, organizowane procesy i stosowane metody działania nie stanowiły powodu wykluczenia kogokolwiek z nauki, pracy i innych dziedzin życia.

Centrum Dostępności UJ realizuje swoje zadania we współdziałaniu ze wszystkimi jednostkami uczelni, które są odpowiedzialne za wdrażanie dostępności w ramach powierzonych im kompetencji. Centrum integruje działania na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, poszerzając wsparcie edukacyjne, wypracowując standardy dostępności miejsc pracy i badań naukowych oraz promując idee odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Centrum Dostępności UJ wspiera zespoły, które przygotowują się do wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej w opracowaniu informacji na temat dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla audytowanego kierunku studiów.  Wspieramy również zespoły w sprawie informacji na temat studenckich danych statystycznych (liczba studentów wnioskujących o adaptacje procesu studiowania, liczba osób, które zawnioskowały o stypendium dla osób z niepełnosprawnością). Udzielamy także informacji, jak adaptacje były wdrażane i realizowane. Na życzenie zespołów uczestniczymy w posiedzeniu PKA.

Zapraszamy do wcześniejszego kontaktu, co umożliwi wdrożenie ewentualnych działań poprawiających warunki kształcenia i pracy. 

Kierunki wyznaczone do oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

O zadaniach Centrum można przeczytać w p. 2 paragrafu 2 Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 lutego 2023 roku  w sprawie: przekształcenia Działu ds. Osób Niepełnosprawnych w Centrum Dostępności UJ oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego