Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne Państwa zapytania, udostępniamy przestrzeń do prezentacji przedsięwzięć realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez podmioty inne niż Uniwersytet Jagielloński.

Krakowskie Centrum Aktywności Osób z Niepełnosprawnościami

Organizator: Kolejowy Klub Wodny 1929

Strona internetowa: Strona Kolejowego Klubu Wodnego 1929

Kontakt: Monika Monkiewicz-Rymek tel. 500 215 500

Cel projektu

Krakowskie Centrum Aktywności Osób z Niepełnosprawnościami to wyjątkowa inicjatywa mająca na celu wspieranie dorosłych mieszkańców Krakowa z niepełnosprawnościami. Dzięki współfinansowaniu przez Miasto Kraków, Centrum oferuje szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć, tworząc przestrzeń do aktywnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, edukacyjnej i kulturalnej

Odbiorcy: Projekt skierowany jest do dorosłych mieszkańców Krakowa z niepełnosprawnościami, którzy ukończyli 24 rok życia. W projekcie mogą również uczestniczyć osoby pełnosprawne w wieku 60+.

Czas realizacji projektu: Projekt trwa od maja 2024 do końca roku 2025.

Poradnik dla kandydatek i kandydatów z niepełnosprawnościami o studiowaniu

Poradnik dla kandydatek i kandydatów z niepełnosprawnościami o studiowaniu

Poradnik zawiera praktyczne porady oraz sygnalizuje, co warto przemyśleć przed podjęciem studiów. Kandydatki i kandydaci dowiedzą się z niego:

 • na co zwrócić uwagę przy wyborze studiów i kampusu
 • jakie formy wsparcia im przysługują i jak się o nie ubiegać (stypendia, asystenci, sprzęt)
 • na czym polega wyrówanie szans edukacyjnych (m.in. podczas rekrutacji czy sesji egzaminacyjnych)
 • jak studenci z niepełnosprawnościami mogą wykazać inicjatywę i aktywnie uczestniczyć w zwiększaniu dostępności uczelni.

Tekst powstał we współpracy z C&A.

Słabosłyszalni. Osoby słabosłyszące a uczenie się całożyciowe

Organizator: Katedra Pedagogiki Specjalnej,. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Strona internetowa: Strona katedry Pedagogiki Specjalnej KUL
Odnośnik do ankiety

Kontakt: Dr hab. Prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk tel. 607586938

Cel projektu

Celem jest zebranie informacji dotyczących możliwości i uwarunkowań uczenia się przez całe życie osób słabosłyszących. Posłuży ono temu, aby osoby słabosłyszące - były LEPIEJ SŁYSZALNE. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą do przygotowania publikacji naukowej.

Odbiorcy: Dorosłe osoby słabosłyszące, w tym studenci i absolwenci wyższych uczelni

Czas realizacji projektu: 2022-2024, ankiety zbieramy do 31 maja 2024

Helping Hand edition IV Free Development Program

Organizator: Fundacja Rozwoju Kwalifikacji Stella Virium

Strona internetowa: https://stellavirium.org/helping-hand-iv

Kontakt: Anna Radziszewska-Frontczak tel. +48 727-435-219

Cel projektu

W ramach projektu oferujemy:
•    szkolenia w czasie rzeczywistym, on-line w j. angielskim (ok. 5h dziennie)
•    indywidualne konwersacje z Business English
•    indywidualne spotkania z mentorem/coachem
•    trening rozmowy rekrutacyjnej (tzw. mock interview)
•    możliwość poszerzenia sieci kontaktów społecznych i zawodowych
•    certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje
Projekt przewiduje szkolenia m.in. z kompetencji biznesowych m.in. jak: komunikacja biznesowa, zarządzenie czasem, praca w zróżnicowanych zespołach, prawo pracy dla osób z niepełnosprawnościami, spojrzenie na sektor BPO/SSC od środka, wsparcie w przygotowaniu CV.
 
Czego wymagamy od kandydatów:
•    Znajomości j. angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym
•    Znajomości MS Office w stopniu co najmniej podstawowym
•    Silnej motywacji do zmiany swojej sytuacji zawodowej
•    Dyspozycyjności do udziału w co najmniej 80% szkoleń przewidzianych w programie.

Odbiorcy: 

Czwartą, specjalną edycję, Helping Hand kierujemy do osób z niepełnosprawnościami, którym stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy umysłowej, wymagającej komunikacji zespołowej oraz zdalnej. Zapraszamy osoby pragnące zdobyć nowe kompetencje z zakresu poszukiwania pracy, komunikacji biznesowej, umiejętności miękkich pożądanych na rynku pracy oraz zaznajomić się ze specyfiką pracy w międzynarodowych korporacjach, które na co dzień stosują i wdrażają politykę włączania i różnorodności wobec osób ze specjalnymi potrzebami

Czas realizacji projektu:

Harmonogram Helping Hand - edycja IV:
Działania projektowe będą realizowane online:
Moduł szkoleniowy: 10-21 czerwca 2024
Pozostałe działania wspierające tj:
•    mentoring;
•    coaching;
•    konwersacje z Business English
odbędą się w okresie lipiec-październik 2024.

Rekrutacja do projektu trwa do 20 maja 2024

Praktyki odbywają się od 1 lipca do 30 września 2024 r.

Letni staż w Shell SBO

Organizator: Shell SBO Kraków

Strona internetowa: https://www.shell.pl/careers/shell-business-operations/summer-internship-in-shell-krakow.html

Kontakt: Beata Michalec

Cel projektu

Join our Summer Internship Program and immerse yourself in an electrifying experience that goes beyond the ordinary. We're inviting ambitious and innovative minds to be a part of our journey towards a sustainable energy future.

At Shell, we are at the forefront of revolutionizing the energy sector. Committed to driving positive change, we value innovation, teamwork, and a passion for excellence. Our Summer Internship Program is designed to provide you with a unique blend of hands-on experience, mentorship, and exposure to cutting-edge projects that will fuel your professional growth.

What You'll Gain:
Real-world Experience: Dive into the heart of the energy industry with challenging projects and tasks that will broaden your skill set and help you put your university theories into practice.
Mentorship: Benefit from one-on-one guidance from industry experts who are committed to helping you succeed.
Networking Opportunities: Connect with professionals across various departments, expanding your network within the energy sector.
Innovation Hub: Be part of a culture that encourages fresh ideas and creativity, contributing to the advancement of sustainable energy solutions.
Encouragement for Innovation: We value your knowledge and skills, encouraging you to use them in original and innovative ways.
Corporate Exposure: Gain valuable corporate experience and make connections that will propel your career forward.

Odbiorcy: 

Studenci uczelni wyższych, również studenci z niepełnosprawnością, absolwenci studniów wyższych do 30 roku życia.

Czas realizacji projektu:

Rekrutacja trwa do 30 marca 2024 r.
Praktyki odbywają się od 1 lipca do 30 września 2024 r.

Badanie postrzegania wolności akademickiej przez białoruskich studentów

Organizator: Zrzeszenie Białoruskich Studentów

Strona internetowa: https://zbsunion.by/en

KontaktIlya Alipau, tel. 576202464

Cel projektu

Badanie Białoruskiego Zrzeszenia Studentów, realizowane z NZS, bada postrzeganie wolności akademickiej przez białoruskich studentów w Polsce. Celem jest zrozumienie ich doświadczeń związanych z wolnością wypowiedzi, dostępem do informacji i autonomią akademicką. Wykorzystujemy kwestionariusze rozpowszechniane na uczelniach. Prosimy o wsparcie w dystrybucji ankiety wśród studentów, co pomoże zrozumieć wyzwania i poprawić ich dobrobyt.

Odbiorcy: 

Studenci z obywatelstwem białoruskim na UJ

Czas realizacji projektu:

Zbieranie danych z ankiety – do kwietnia.
Publikacja wyników - wrzesień

Badanie naukowe o pełnosprawnym rodzeństwie osób w spektrum autyzmu w ramach pracy licencjackiej

Organizator:Magdalena Słomka, studentka 3 roku socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Strona internetowa: Formularz badania

KontaktMagdalena Słomka, tel. 723 426 166

Cel projektu

Celem badania jest przeprowadzanie rozmów indywidualnych z pełnosprawnym rodzeństwem osób w spektrum autyzmu głównie na temat wsparcia i opieki. Jest to analiza opinii respondentów/ek na temat ich praktyk w życiu codziennym odnoszących się do wsparcia i opieki w stosunku do ich rodzeństwa w spektrum autyzmu.

Odbiorcy: 

Pełnoletnie, pełnosprawne osoby, które mają siostrę lub brata w spektrum autyzmu

Czas realizacji projektu: Luty-marzec 2024 roku

Zajęcia taneczne dla osób poruszających się na wózkach.

Organizator:Cor et Animus Fundacja

Strona internetowa: Informacje o zajęciach tanecznych

KontaktKrzysztof Mycek, tel. 693 979 402

Cel projektu

W imieniu Cor et Animus Fundacji serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach tanecznych dla osób poruszających się na wózkach. Celem zajęć jest przygotowanie formacji tanecznej i umożliwienie osobom z niepełnosprawnością ruchową prezentowania się podczas pokazów tanecznych.
Zajęcia odbywają się w środy w godzinach 17:30 – 19:00 w dzielnicy V Krowodrza.
Aktualnie grupa liczy 3 osoby o różnym poziomie umiejętności. Docelowo CeA Fundacja przewiduje udział w formacji 6 – 8 osób (maksymalnie do dziesięciu).

Odbiorcy: 

Osoby poruszające się na wózkach powyżej 16-go roku życia.

Czas realizacji projektu: Od 20.11.2023 roku. Zajęcia mają charakter stały bez określonej daty zakończenia.

Badanie naukowe (ankieta-online) w ramach pracy magisterskiej

Grafika: kartka z ankietą, ołówek

Organizator: Uniwersytet SWPS w Warszawie

Strona internetowa: Link do badania

Kontakt: Piotr Krasnodębski, e-mail: pkrasnodebski@st.swps.edu.pl, tel. +48 695796804

Cel projektu: Celem badania jest zebranie danych/informacji od osób dorosłych z niepełnosprawnością ruchową od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa (diagnoza do 8. roku życia). Uzyskane wyniki badań pomogą mi w przyszłej pracy jako psycholog/psychoterapeuta z osobami posiadającymi niepełnosprawność. Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne i anonimowe.

Odbiorcy: Osoby z niepełnosprawnością ruchową od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa (diagnoza do 8. roku życia).

Czas realizacji projektu: do 15.10.2023 r.

 

Ankieta internetowa

Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Strona internetowa: Link do ankiety

Kontaktiwona.zagorna@student.up.krakow.pl, tel. 515-580-302

Cel projektu

Celem badania jest zebranie opinii osób niepełnosprawnych na temat dostępności uczelni poprzez likwidowanie barier architektonicznych, społecznych i kulturowych.

Odbiorcy: 

Niepełnosprawni studenci i pracownicy uczelni

Czas realizacji projektu: Do 24.04.2023 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się,  członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania  będą znajdować się w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w serwisie iPFRON+.

Do złożenia wniosku elektronicznego niezbędne będzie posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. Instrukcja założenia Profilu Zaufanego dostępna jest w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoby, które chcą złożyć wniosek, mogą już dziś założyć konto w systemie iPFRON+ pod adresem https://ipfronplus.pfron.org.pl/. Rejestracja nowego użytkownika następuje po wybraniu w menu przycisku „dodaj nowy wniosek” lub „zaloguj przez login.gov.pl”. W kolejnym kroku użytkownik zostaje poproszony o uwierzytelnienie za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP i dokonuje rejestracji w systemie. Cała procedura zajmuje tylko kilka minut.

W celu zwiększenia wiedzy na temat obsługi i funkcjonalności systemu warto skorzystać z zasobów platformy edukacyjnej.

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  

Rekrutacja do programu "Aktywnie Pełno-sprawni specjaliści"

Organizator: Fundacja Kuźnia Talentów

Strona internetowa: https://kuzniatalentow.org/absolwent

Kontaktabsolwent@kuzniatalentow.org, Tel. 533 327 021

Cel projektu

Celem projektu jest wejście na rynek pracy i podjęcie zatrudnienia przez 12 osób niepełnosprawnych dzięki zapewnieniu kompleksowego wsparcia 60 osobom niepełnosprawnym z zakresu doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń komputerowych (IT), staży aktywizacyjnych. Uczestnictwo w szkoleniu specjalistycznym zakończone będzie egzaminem zewnętrznym a udokumentowane  certyfikatem. Przykładowe szkolenia z zakresu IT jakie mogą być realizowane to grafika komputerowa (Photoshop), bezpieczeństwo sieci IT (PALO ALTO), projektowanie (AutoCAD). 

Odbiorcy: 

Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych, będących absolwentami szkoły wyższej lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, które są jednocześnie osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo (w tym nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy niezatrudnionych) i zamieszkują obszar województwa małopolskiego.

Czas realizacji projektu: Realizacja projektu w okresie od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r.

Rekrutacja do programu "Absolwent"

Organizator: Fundacja Stałego Rozwoju

Strona internetowa: fundacjastalegorozwoju.pl

KontaktMagdalena.jakubek@inventum-global.pl, Tel. 609-515-829

Cel projektu

Fundacja Stałego Rozwoju prowadzi rekrutację do projektu „Droga do kariery bez żadnej bariery” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród 30 osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego posiadających wyższe wykształcenie poprzez realizację kompleksowego i indywidualnego programu wsparcia beneficjentów ostatecznych  w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w terminie od 03.2023r. do 09.2023r.

Realizacja powyższego celu odbędzie się za pośrednictwem następujących instrumentów:

 • Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej (IŚKZ) poprzez diagnozę sytuacji beneficjentów ostatecznych oraz wyznaczenie  i wdrożenie IŚKZ
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez realizację szkoleń, kursów zawodowych zakończonych formalnym potwierdzeniem nabycia kwalifikacji
 • Nabycie doświadczenia zawodowego, poprzez udział w stażu zawodowym
 • Uzyskanie zatrudnienia, poprzez realizację usługi pośrednictwa pracy.

W ramach projektu wypłacamy:

 • zwrot kosztów dojazdu na udział w poszczególnych formach wsparcia
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • dodatek motywacyjny dla 16% beneficjentów ostatecznych
 • dodatek motywacyjny w podwyższonej wysokości

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Jakie dokumenty musisz złożyć?

 • Formularze i dokumenty rekrutacyjne dostępne do pobrania na stronie Fundacji Stałego Rozwoju: Absolwent – Fundacja Stałego Rozwoju (fundacjastalegorozwoju.pl)
 • Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami
 • Umowa
 • Orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.
 • Zaświadczenie z ZUS lub PUP (w zależności od posiadanego statusu na rynku pracy).

Odbiorcy: 

 • studenci ostatniego lub przedostatniego semestru nauki na uczelni wyższej
 • absolwentów uczelni wyższej pozostających bez zatrudnienia

Beneficjenci ostateczni to osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia oraz będące absolwentami szkoły wyższej lub realizujące ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, na rzecz których prowadzone są działania w ramach programu.

Pod pojęciem „absolwenta szkoły wyższej” należy rozumieć osobę, która ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskała absolutorium), posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu.

Czas realizacji projektu: Rekrutacja prowadzona jest od 03.2023r. do 09.2023r.

Rekrutacja do programu "Absolwent"

Organizator: Fundacja Onkologiczna Rakiety

Strona internetowa: https://fundacjarakiety.pl/absolwent-3/

Kontakt: al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska e- mail: absolwent@fundacjarakiety.pl, tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Cel projektu

Fundacja Onkologiczna Rakiety w partnerstwie z Change4Good NOT-FOR-PROFIT Sp. Z o.o. prowadzi rekrutację do projektu „Absolwent 3” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego lub sześciomiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również dodatkowe konsultacje z doradcą zawodowym, wsparcie pośrednika pracy i coacha kariery.

Co oferujemy w ramach projektu?

 • Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • Przygotowanie do wejścia na rynek pracy z doradcą zawodowym
 • Wsparcie pośrednika pracy i coacha
 • Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego;
 • Trzymiesięczne lub sześciomiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowy

Jakie dokumenty musisz złożyć?

 • Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
 • Orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.
 • Zaświadczenie z ZUS lub PUP (w zależności od posiadanego statusu na rynku pracy)

Odbiorcy: 

 • Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
 • Osoby zamieszkałe na terenie woj. Mazowieckiego (12 osób) , małopolskiego (12 osób)
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Czas realizacji projektu: Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

plakat projektu Absolwent

Fundacja Sustinae zaprasza do projektów aktywizacji zawodowej

Organizator: Fundacja Sustinae

Kontakt: Monika Węgrzyn, tel.: +48 692 957 833, e-mail: monika_wegrzyn@fundacjasustinae.org

Strona internetowawww.fundacjasustinae.org

Cel projektu: Young Power 

(na dzień 07.03.2023 zostało 7 miejsc)

Oferujemy:

 • za darmo! - kurs zawodowy z certyfikatem (Administrator baz danych, Pracownik administracyjno-biurowy, Wózki widłowe, Koparko-ładowarka, Front-end)
 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • stypendium szkoleniowe (10zł/h)

Kryterium uczestnictwa:

 • osoby do 29 r.ż.
 • osoba niepracująca
 • zamieszkanie bądź uczenie się w Krakowie w trybie zaocznym

Mile widziane:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • status imigranta (UWAGA: w przypadku imigrantów przyjmujemy również osoby pracujące)

Work-ON

Oferujemy:

 • WIELKA 5 (doradztwo, pośrednictwo, warsztaty pracy, kurs za darmo z certyfikatem i 3 miesięczny staż z wynagrodzeniem)
 • kursy dowolne, do ustalenia z doradcą zawodowym (w granicach ceny dofinansowania)

Kryterium uczestnictwa:

 • osoby w wieku poprodukcyjnym (przed emeryturą)
 • osoby niepracujące
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (min. stopień umiarkowany)
 • projekt dla całej Małopolski

Absolwent

Oferujemy:

 • WIELKA 5+ (doradztwo, pośrednictwo, warsztaty pracy, kurs za darmo z certyfikatem i 4 miesięczny staż z wynagrodzeniem)
 • kursy dowolne, do ustalenia z doradcą zawodowym (w granicach ceny dofinansowania, najwyższe dofinansowanie do kursów, nawet do 4/5 tyś.)

Kryterium uczestnictwa:

 • wykształcenie wyższe do 5 lat po dyplomie (wliczamy również osoby na ostatnim roku, niezależnie od stopnia)
 • projekt dla Małopolski
 • dla osób niepracujących
 • dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (każdy stopień)
grafika programu Young Power