Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Centrum

w ETR

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Centrum w ETR

O Centrum w ETR

ETR - z ang. easy to read, tekst łatwy do czytania i rozumienia – informacja sformułowana i udostępniona w sposób, który umożliwia jej łatwe znalezienie, przeczytanie i zrozumienie jej treści, najczęściej przedstawiona w postaci tekstu wzbogaconego grafiką.

Co to jest CD UJ? 

Pełna nazwa CD UJ to Centrum Dostępności Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Centrum jest jednostką uczelni. W tym tekście używamy skrótu CD.  

Co to jest dostępność? Jak rozumiemy dostępność na uniwersytecie?

Dostępność to dla nas możliwość pełnego udziału w nauce, pracy i wydarzeniach na uczelni osób z niepełnosprawnościami i różnorodnymi potrzebami. 

Kto może skorzystać z usług Centrum?

 • osoby studiujące w UJ, 
 • osoby pracujące w UJ, 
 • inne jednostki UJ, które potrzebują porady w sprawie dostępności. 

Informacje dla osób studiujących w UJ

CD doradza i wspiera studentki i studentów w trudnej sytuacji zdrowotnej, z niepełnosprawnościami i różnorodnymi potrzebami. 

Mówią o tym dokumenty: 

Zarządzenia Rektora nr 13  

Regulaminu Studiów 

Zarządzenie Rektora nr 20.

Osoby studiujące mogą przyjść do CD z trudnościami, takimi jak:

 • niepełnosprawność  
 • długa, ciężka choroba  
 • nagła choroba lub wypadek 
 • zaburzenia psychiczne  
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu  
 • problemy w czytaniu i pisaniu.

Rodzaje wsparcia

 • konsultacja ze specjalistką ds. dostępności procesu kształcenia 
 • dostosowanie egzaminów i zajęć do zgłaszanych potrzeb  
 • dostosowanie materiałów do nauki  
 • pomoc specjalistów do spraw technologii wspierających  
 • szkolenia z aplikacji i programów pomocnych w studiowaniu  
 • dostępne lektoraty dla studentów z niepełnosprawnością wzroku/słuchu  
 • współpraca z wykładowcami  
 • stypendium dla osoby z niepełnosprawnością  
 • asystent dydaktyczny.

Jak umówić się na spotkanie?

Informacje dla osób pracujących w UJ

CD doradza i wspiera pracowniczki i pracowników w trudnej sytuacji zdrowotnej, z niepełnosprawnościami i różnorodnymi potrzebami. 

Mówi o tym dokument: Zarządzenie Rektora nr 20 

Jak umówić się na spotkanie?

Informacja dla innych jednostek UJ

CD doradza także innym jednostkom Uniwersytetu w sprawach związany z dostępnością. 

CD współpracuje z wszystkimi jednostkami UJ, aby uczelnia była miejscem otwartym dla osób z niepełnosprawnościami i różnorodnymi potrzebami. 

Mówi o tym dokument: Zarządzenie Rektora nr 20 

Jak umówić się na spotkanie? 

 • należy zadzwonić do sekretariatu CD pod numer telefonu: 12 663 43 40 i zapytać o możliwość spotkania, 
 • wysłać wiadomość mailowo: cd@uj.edu.pl i zgłosić chęć spotkania. 

Gdzie jesteśmy?

CD znajduje się w Krakowie, przy al. Mickiewicza 9A, na 4. piętrze.  

W budynku są 2 windy.  

Sekretariat – miejsce pierwszego kontaktu to pokój 410.  

Sekretariat znajduje się w prawym korytarzu budynku.  

Są to pierwsze drzwi po prawej stronie w tym korytarzu.  

Jak dotrzeć do CD?

Do CD można dojechać komunikacją miejską.  

Rozkład jazdy MPK.  

Najbliższy przystanek autobusowy to AGH/UR.  

Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (tzw. koperta) dostępne jest przed budynkiem (od strony ulicy Krupniczej). 
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.  

Kiedy pracuje CD?

Sekretariat CD pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.  

Dyżury specjalistek ds. dostępności procesu kształcenia odbywają się:  

 • w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 10:00 do 15:00  
 • w piątek w godzinach od 10:00 do 14:00  
 • środa to dzień pracy wewnętrznej.  

Tłumaczenie w polskim języku migowym

W CD jest możliwość rozmowy w polskim języku migowym.  

Przed przyjściem do CD należy zgłosić taką potrzebę.  

W CD jest także aktywna usługa tłumacza polskiego języka migowego (Tłumacz Migam). Aby połączyć się z Tłumaczem Migam należy kliknąć w ikonę języka migowego.  

Kliknij, aby połączyć się z tłumaczem migamKliknij aby połączyć się z tłumaczem w ukraińskim języku migowym

Do CD możesz przyjść również z psem asystującym.  

Serdecznie zapraszamy!