Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Indywidualne Plany Ewakuacji

Indywidualne Plany Ewakuacji

Uniwersytet Jagielloński prowadzi pilotażowy projekt tworzenia Indywidualnych planów ewakuacji dla osób ze szczególnymi potrzebami. Tworzenie takich planów pomoże w głębszym zrozumieniu potrzeb osób z niepełnosprawnościami w obszarze bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia oraz pozwoli na reagowanie na szczególne potrzeby poszczególnych osób, jak i tworzenie bardziej skutecznych standardowych metod postępowania.

Indywidualny plan ewakuacji to rozwiązanie wzorowane na standardowo stosowanych metodach sprawdzających się na przykład w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Jest on tam często przygotowywany przez HR i zarządcę obiektu we współpracy z osobą z niepełnosprawnością. W placówkach opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce opracowuje się indywidualne plany ratownicze, a na ich podstawie tworzone są karty ewakuacyjne. 

Indywidualne plany ewakuacji przygotowywane w Uniwersytecie Jagiellońskim są informacją dla osób odpowiedzialnych za zorganizowanie pomocy, opracowaną na podstawie rozmowy z osobą potrzebującą wsparcia w trakcie ewakuacji. IPE zawiera szczegóły, które umożliwiają wcześniejsze przygotowanie się do profesjonalnej odpowiedzi na indywidualne potrzeby. Dzięki temu można zaplanować zakupy sprzętu na potrzeby danej osoby (np. dodatkowe krzesło) lub przygotować dodatkowe zasoby (np. wskazać i przeszkolić osoby funkcyjne).  

Indywidualny plan ewakuacji zawiera informacje na temat standardowego postępowania, które są uzupełnione o oczekiwania i potrzeby indywidualne osób z niepełnosprawnościami. Stworzenie go pozwala z wyprzedzeniem zaopatrzyć się w potrzebny sprzęt oraz przeszkolić ludzi, a także zgromadzić zasoby, których nie przewidujemy w standardowej procedurze (np. specyficzny sprzęt, dodatkowo wyznaczone osoby funkcyjne, dodatkowe oznaczenia, dodatkowe przeszkolenie ludzi). Daje też niezwykle cenną informację w postaci wskazania, gdzie może znajdować się osoba wymagająca wsparcia w momencie ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego. Osoby, które korzystają z różnych budynków, powinny mieć przygotowane indywidualne plany ewakuacji odrębne dla każdego z nich.  

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami oraz zgłoszenia potrzeby opracowania indywidualnego planu ewakuacji.  

Formularz wniosku o indywidualny plan ewakuacji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zarządzenie Rektora nr 64 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zasad sporządzania indywidualnego planu ewakuacji

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Małgorzatą Perdeus-Białek, e-mail: malgorzata.perdeus-bialek@uj.edu.pl 

 

Polecamy również
Terminy składania wniosków o racjonalne usprawnienia

Terminy składania wniosków o racjonalne usprawnienia

Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności na Uniwersytecie Jagiellońskim

Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności na Uniwersytecie Jagiellońskim

XVI Krakowskie Dni Integracji

XVI Krakowskie Dni Integracji

Tydzień Jakości Kształcenia 2024

Tydzień Jakości Kształcenia 2024