Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadzwyczajnie posiedzenie Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Nadzwyczajnie posiedzenie Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

25 stycznia 2024 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Członkowie i członkinie komisji, reprezentujący jednostki wsparcia edukacyjnego z całej Polski, jednogłośnie zaakceptowali memorandum w sprawie określenia i przyjęcia celów strategicznych dla zapewniania dostępności szkolnictwa wyższego w Polsce na lata 2024-2028.

Przewodnicząca komisji, Anna Rutz, wręczyła memorandum JM Rektorowi UJ, prof. Jackowi Popielowi, Wiceprzewodniczącemu KRASP z prośbą o rozważenie i wsparcie tych postulatów przez Prezydium Konferencji Rektorów.

Dokument zostanie również przesłany do Ministra Nauki, Pana Dariusza Wieczorka, Ministry ds. Równości, Pani Katarzyny Kotuli oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Pana Łukasza Krasonia.

W spotkaniu komisji udział wzięli również Prorektor UJ ds. Rozwoju, prof. Jarosław Górniak, Koordynator ds. Dostępności w UJ, prof. Hubert Kaszyński oraz Ireneusz Białek, Dyrektor Centrum Dostępności UJ, które zorganizowało spotkanie.

Zastępczyni Dyrektora CD ds. studenckich, Magdalena Ziemnicka zaprezentowała dane istotne dla postulatu standaryzacji systemu wsparcia szkolnictwa wyższego w Polsce, a Zastępczyni Dyrektora CD ds. procesów dostępności Katarzyna Duraj-Per zarys zmian koniecznych do stabilnego i projakościowego finansowania tego systemu.

Kolejnego dnia członkowie i członkinie komisji kontynuowali pracę w Auditorium Maximum UJ. 

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Terminy składania wniosków o racjonalne usprawnienia

Terminy składania wniosków o racjonalne usprawnienia

Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności na Uniwersytecie Jagiellońskim

Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności na Uniwersytecie Jagiellońskim

XVI Krakowskie Dni Integracji

XVI Krakowskie Dni Integracji

Tydzień Jakości Kształcenia 2024

Tydzień Jakości Kształcenia 2024